PRAVNO OBVESTILO

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Če se z navedenim, ne strinjate, prosimo zapustite to spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim tekstom in slikami, je v izključni lasti Evropskega inovacijskega centra  Univerzum Minerva izobraževalno razvojnega zavoda Maribor (v nadaljevanju EIC Univerzum Minerva Maribor) in je avtorsko pravno zaščitena s strani Univerzum Minerva oziroma druge osebe, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, če ni drugače določeno.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. Univerzum Minerva ali katerakoli druga oseba udeležena pri nastajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno ali drugačno škodo.

Uporaba kakršnekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani. Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja EIC Univerzum Minerva Maribor.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..