Govorjena števila

IME DISCIPLINE

GOVORJENA ŠTEVILA

CILJ

Zapomniti si in se spomniti čim več govorjenih števil.

ČAS POMNJENJA

 1. poizkus - 100 sekund
 2. poizkus - 200 sekund
 3. poizkus - 300 sekund

ČAS SPOMINJANJA

 1. poizkus 1-5 minut
 2. poizkus 2-10 minut
 3. poizkus 3-15 minut

VPRAŠALNIK

 1. Predvaja se posnetek z jasnim razločnim glasom, ki bere desetiške števke v slovenščini (1, 5, 4, 8 itd) s hitrostjo 1 sekunde na števko.
 2. V prvem poizkusu je govorjenih 100 števk.
 3. V drugem poizkusu je govorjenih 200 števk.
 4. V tretjem poizkusu je govorjenih 300 števk.
 5. Beleženje ni dovoljeno med predvajanjem posnetka.
 6. Ko je tekmovalec dosegel svojo mejo pomnjenja, mora ostati tiho na svojem mestu dokler se posnetek ne konča.
 7. Če je iz kakršnegakoli razloga poizkus moral biti prekinjen zaradi zunanje motnje, se poizkus nadaljuje od 5. zadnjega števila, ki je bilo slišano pred prekinitvijo. Dodatni posnetek bo predvajan, da se doseže predvideno število poslušanih števk.

POLE ZA ODGOVARJANJE

 1. Tekmovalci smejo uporabiti predvidene pole.
 2. Če tekmovalec želi uporabljati svoje pole za odgovarjanje, mora to odobriti sodnik pred tekmovanjem. Tekmovalci morajo zapisati števke, ki so si jih zapomnili v vrstnem redu, kot so si sledile na posnetku.

TOČKOVANJE

 1. Za vsako pravilno zapisano zaporedno števko se dodeli ena točka.
 2. Točkovanje se zaključi, ko se tekmovalec prvič zmoti. Na primer, če si tekmovalec zapomni127 števk, ampak se zmoti pri 43. števki, bo dosegel 42 točk. Če si je tekmovalec zapomnil 200 števk, ampak se je zmotil pri prvi, bo rezultat 0 točk.
 3. V primeru zunanje motnje, se mora tekmovalcem omogočiti, da zapišejo števke prvega poizkusa, nato pa se dodajo števke drugega poizkusa.

Na primer: 1. poizkus s 100 števkami: glasen zvok zmoti tekmovanje pri 47. števki. Organizator določi, da so si tekmovalci lahko brez težav zapomnili prvih 42 števil (retrospektivni izbris). Organizator bo zdaj predvajal 58 dodatnih števk (tudi, če jih bo predvajanih nekaj več, ni nič narobe, ker se šteje samo do 100 ). V fazi spominjanja bi preostalih 58 števk štelo le, če bi si kateri od tekmovalcev pravilno zapomnil vseh prvih 42 števk.

 1. Če je bil razlog za motnjo tekmovalec, ki je nepravično zmotil tekmovanje, mu ni dovoljeno sodelovati v naslednjem poizkusu.
 2. Če dva tekmovalca dosežeta vseh možnih 300 točk, se bo zmagovalec določil na podlagi večjega števila točk v drugem tekmovanju. Če sta tudi takrat izenačena, bo skupni zmagovalec tisti, ki je v prvem tekmovanju zbral več točk. Če sta tudi takrat izenačena, si bosta prvo mesto delila. 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..