Hitrostna števila

IME DISCIPLINE

HITRA ŠTEVILA

CILJ

Zapomniti si čim več naključnih števil (1,3,5,8,2,5, itd) in jih brez napak podati. Dana sta 2 poizkusa.

ČAS POMNJENJA

5 minut (5 minut*)

ČAS SPOMINJANJA

15 minut (10 minut *)

VPRAŠALNIK

 1. Računalniško obdelana števila so predstavljena v vrsticah po 40 številk(20*) s 10 vrsticami na eno stran.(Za kategorijo otroci so števila predstavljena v vrsticah po 10 številk s 5 vrsticami na eno stran).
 2. Tekmovalci dobijo 400 (200*) številk (1 list). (Za kategorijo otroci prejmejo tekmovalci 150 številk na enem listu).

POLE ZA ODGOVARJANJE

 1. Tekmovalci smejo uporabljati predložene pole.
 2. Če tekmovalec želi uporabljati svoje pole za odgovarjanje, mora to odobriti sodnik pred tekmovanjem. Tekmovalci morajo pisati števila v vrstice po 40 (20*)številk.(oz. po 10 številk, če tekmuje v kategoriji otroci).
 3. Jasno mora biti označeno, kako se vrstice navezujejo na vrstice na vprašalniku (manjkajoče vrstice morajo biti jasno označene).

TOČKOVANJE

 1. 40 (20*)točk se podeli za vsako dokončano vrstico, kjer so številke pravilno zabeležene po vrsti.(Za kategorijo otroci velja, da prejme 10 točk za vsako pravilno dokončano vrstico).
 2. Za vsako popolno vrstico 40(20*) številk, ki ima samo 1 napako (vključujoč manjkajočo številko), se podeli polovica točk.(20 oz. 10* točk). (Za kategorijo otroci velja, da prejme za samo eno napako v vrstici 5 točk).
 3. Za vsako polno izpolnjeno vrstico, ki ima 2 ali več napaki (vključujoč manjkajočo številko), se podeli 0 točk.
 4. Samo za zadnjo vrstico. Če je zadnja vrstica nepopolna (npr. zapisanih je bilo samo prvih 29 številk) in so vse številke zapisane pravilno, je število podeljenih točk enako številu pravilno zapisanih številk (v tem primeru 29).
 5. Če je zadnja vrstica nepopolna in vsebuje samo eno napako (vključujoč manjkajočo številko), je število točk, ki jih prejme tekmovalec, enako polovici podanih števil. (za neparno število se število točk zaokroži navzgor. Npr. za 29 številk in eno napako bi tekmovalec prejel 29/2, zaokroženo navzgor, kar je enako 15.
 6. Za dve ali več napak v zadnji vrstici (vključujoč manjkajočo številko), se podeli 0 (nič) točk.
 7. Zmagovalec je tekmovalec z največ točkami (upošteva se boljši rezultat obeh poizkusov).
 8. V primeru tesnih točk za zmago, je zmagovalec tekmovalec, ki ima več točk v drugem poizkusu. Če imata tekmovalca enako število točk tudi v drugem poizkusu, bo sodnik upošteval dodatne vrstice boljšega poizkusa vsakega tekmovalca. (Vrstice, ki se jih je tekmovalec skušal spomniti, vendar je dobil 0 točk.) Za vsako pravilno postavljeno število, se podeli 1 odločilna točka. Tekmovalec z več odločilnimi točkami je zmagovalec.

 

 *Velja za ŠOLSKA TEKMOVANJA

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..